Stagiaires

Stoeterij Renken is een “Aequor” erkend opleidingsbedrijf

Dit houdt in dat wij, als Stoeterij, geregistreerd staan als officieel opleidingsbedrijf. Hierdoor voldoet Stoeterij Renken aan de criteria die gesteld is in het Erkenningsregelement voor opleidingsbedrijven in de groene sectoren en geschikt is voor het verzorgen van de beroeps- en praktijkvorming in de middelbare beroepsopleidingen voor de (deel) kwalificaties die zijn overeengekomen zoals bedoeld in de Wet Educatie Beroepsonderwijs artikel 7.2.10.

Voor het nieuwe schooljaar 2020-2021 zoeken wij nog enkele stagiaires. Je kunt vrijblijvend contact met ons opnemen wanneer je interesse gewekt is.